September 6, 2016

Skoljournalistik

Jag har skrivit om skola och utbildning under många år. Bland mina uppdragsgivare inom området finns Pedagogiska Magasinet, Lärarnas Tidning, Skolvärlden, Skolporten, Alfa, Origo, Tidningen Gymnasiet, Specialpedagogik, Chef & Ledarskap och Förskolan.

Under åren 2006 – 2011 var jag redaktör på kulturtidskriften KRUT (Kritisk Utbildningstidskrift). Sedan 2013 är jag ansvarig utgivare och chefredaktör på Svenskläraren.

Här är några artiklar om skola och utbildning:

komvux

Prispress när Komvux och SFI läggs ut i privat regi

Det blir allt vanligare att vuxenutbildning läggs ut på entreprenad. I dag ges nästan varannan kurs på Komvux och var tredje på sfi i privat regi. Upphandlingarna skapar prispress och allt fler vittnar om lägre kvalitet, sämre arbetsvillkor och glädjebetyg.

 

Skärmavbild 2016-10-06 kl. 11.10.01

 

 

 

 

 

Mixade språk hjälper eleverna lära

Att få använda alla sina språk på lektionerna kan underlätta lärandet för flerspråkiga elever, visar internationell forskning. Arbetssättet, som kallas translanguaging, används med framgång på Centrumskolan i Växjö.

 

skarmavbild-2016-10-11-kl-15-05-06

Porträtt: David Rose

Det var när David Rose såg aboriginernas miserabla förhållanden som han lade grunden till genrepedagogiken. Idag är han professor på universitet i Sydney och åker världen runt för att föreläsa om metoden som har fått stor spridning. Inte minst i Sverige.

 

Skärmavbild 2016-10-06 kl. 11.14.55

När skolan blir hela bygdens hopp

Många av glesbygdens skolor verkar under ett ständigt hot om nedläggning. Det är en svårlöst ekvation att samtidigt få ihop den kommunala ekonomin, bygdens överlevnad och en bra pedagogisk verksamhet. Pedagogiska magasinet besökte Kramfors för att se vad som hänt två år efter flera omdiskuterade skolnedläggningar.