Prispress när Komvux och SFI läggs ut i privat regi

Det blir allt vanligare att vuxenutbildning läggs ut på entreprenad. I dag ges nästan varannan kurs på Komvux och var tredje på sfi i privat regi. Upphandlingarna skapar prispress och allt fler vittnar om lägre kvalitet, sämre arbetsvillkor och glädjebetyg.

Läs artikeln i Pedagogiska Magasinet