Två nyanlända elevers första år i svensk skola

Jag och Erik Abel följde två ungdomar under deras första år i svensk skola. Reportaget är publicerades i Pedagogiska Magasinet och finns här som pdf Alyamama Matuwes skolbuss i Damaskus åkte rakt igenom korselden. Mohamed Saids skola i Mogadishu träffades av en raket. Nu har de fått en ny chans i Göteborg. Pedagogiska magasinet har följt dem under deras[…]

Illustration: Pia Koskela

Svenskläraren om poesi

Det nya numret av Svenskläraren har tema poesi. I det berättar flera svensklärare hur de arbetar med poesi i sin undervisning, forskare skriver om vad som väcker skolungdomars intresse för poesi, och dessutom publicerar vi inskickade dikter från olika klassrum runt om i landet. Några av artiklarna finns här på hemsidan.